Beijk kan ingezet worden voor het volledig bouwen, restaureren en renoveren van verschillende monumentale bouwwerken. Ook zijn wij inzetbaar voor regulier onderhoud, waardoor grote reparaties in de toekomst worden voorkomen. Onder het cultureel erfgoed waar wij aan werken behoren bijvoorbeeld boerderijen, kerken, schaapskooien, kastelen en kloosters. Wij zijn experts in ‘behoudend restaureren’ dat wil zeggen dat wij zoveel mogelijk gebruik maken van authentieke bouwmaterialen.

Houtconstructies

Onze omgeving is rijk aan monumentale houtconstructies van grote cultuurhistorische waarde. Wanneer constructies of houten delen ernstig zijn aangetast wil het niet zeggen dat deze vervangen moeten worden. Indien mogelijk worden de originele materialen van de oorspronkelijke constructie gebruikt en waar nodig worden zorgvuldig reparaties uitgevoerd. Beijk combineert traditioneel vakmanschap met moderne technieken en past onder andere de methode van de polymeer-chemische houtrestauratie toe.

Restauratie kozijnen, ramen, luiken en deuren

Deze externe elementen worden extra blootgesteld aan weersinvloeden, waardoor aantasting in grote of kleine mate altijd op de loer ligt. In veel gevallen zijn deze onderdelen te herstellen. Bij deze werkzaamheden is een deskundig oog en de beheersing van het vakmanschap van groots belang. Met een innovatieve aanpak kan doorgaans veel van het oorspronkelijke materiaal behouden blijven.

Complete restauratie van monumentale bouwwerken

Het restaureren van een monumentaal bouwwerk kan als hoofdaannemer of in onderaanneming. Wanneer wij een project als hoofdaannemer aangaan, realiseren wij compleet: vanaf fundering tot dakbedekking. Wij kennen bovendien de juiste partijen voor o.a. metsel- en voegwerkzaamheden, dakdekkerswerk of smeedwerk, en de juiste leveranciers voor beglazing, elektra en hang- en sluitwerk.

Reconstructie en herbouw van traditionele bouwwerken

Soms zijn monumentale bouwwerken al decennia verdwenen. Dat betekent echter niet dat ze niet meer herbouwd kunnen worden! In deze gevallen is reconstructie mogelijk aan de hand van oude foto’s. Daarnaast passen bijvoorbeeld schaapskooien en boerderijen in het landschap waardoor een traditionele bouwmethode wenselijk is. Beijk verzorgt zowel reconstructie als nieuwbouw van deze monumenten in spé.

Inspectie en advies

Ieder project is anders en vraagt een ander plan van aanpak. Beijk geeft advies, verzorgt de planvorming en levert wanneer nodig een driedimensionaal ontwerp voor de restauratie, reconstructie of nieuwbouw van deze bouwwerken.

Max Beijk

Kunnen we ook u assisteren?

Neem contact op met Max Beijk voor de mogelijkheden.

  • Max Beijk
  • Directeur Beijk B.V.
WhatsApp
LinkedIn

andere expertises

Gemeente Beesel
Gemeente Heusden
Molenstichting Gemert-Bakel
Staatsbosbeheer
Gemeente Venray
Gemeente Heusden
Molenstichting Gemert-Bakel