Certificaten

Erkend leerbedrijf

Een vakman ben je niet zomaar, dit word je alleen door van elkaar te leren om zo alle kneepjes van het vak te leren. Daarom is Beijk B.V. een erkend leerbedrijf en stellen we ons beschikbaar voor stageplekken zodat het vakmanschap ook in de toekomst uitgeoefend kan worden. Om dit op de juiste manier te doen heeft Beijk B.V. het certificaat ‘’Erkend Leerbedrijf’’, zodat stagiaires met de juiste begeleiding worden opgeleid tot echte vakmensen.

Nationaal Monumenten Congres

Max Beijk werd in november 2017 verkozen tot 'Jong Monumenten Talent 2017'.  

Juryoordeel: "Op jonge leeftijd (23 jaar) gaf Max Beijk al leiding aan een complexe molenrestauratie. Inmiddels heeft hij tientallen grote projecten uitgevoerd en is zijn talent onmiskenbaar. Hij is een ondernemende en innovatieve speler in het traditionele ambacht van molenmaker. Hij heeft vak met de paplepel ingegoten gekregen, als zoon uit een molenmakersfamilie van drie generaties. De jury is dan ook positief dat hij een eigen weg kiest in het ambacht en zich een innovatieve molenmaker toont. Max werkt met nieuwe technieken, neemt grote uitdagende restauraties aan en heeft binnen zijn bedrijf een goede mix van ervaren molenmakers en jong talent. Hij maakt daarbij inhoudelijk gedurfde keuzes op het gebied van terughoudend restaureren die niet altijd voor de hand liggen in de molenwereld, en heeft deze keuzes uitstekend onderbouwd en uitgevoerd. Het molenambacht is een categorie met veel verschillende opdrachtgevers, waar gewerkt wordt binnen vrij strakke kaders en smalle marges. Toch heeft hij weten te vernieuwen, zowel qua technieken als aanpak en onderbouwt hij zijn keuzes met kleur- of bouwhistorisch onderzoek. Een krachtige combinatie. De jury ziet in hem een innovatief en gedurfd ambachtsman met het vermogen om binnen de molenbouwkunst buiten de gebaande paden te treden. Daarmee is hij bovendien in staat nu en in de komende decennia het ambacht echt verder te brengen. Vanwege het getoonde talent en onderscheidende vermogen is de jury unaniem van mening dat Max een waardige winnaar is van de Prijs Jong MonumentenTalent 2017!"

Monumentenzorg

Met trots hebben wij in januari 2017 het certificaat voor 'Erkende Molenmaker' mogen ontvangen. Met dit certificaat is de klant ervan verzekerd dat zijn monument in vertrouwde handen is. Het certificaat is een bevestiging dat Beijk BV aan alle eisen uit de beoordelingsrichtlijnen voldoet. In deze beoordelingsrichtlijnen staan de eisen aan het bedrijf, de kwaliteitszorg, kennis van medewerkers, restauratieketen, restauratie-ethiek en eisen aan de kwaliteit van het werk en de verantwoording van de daarbij gemaakte keuzes. In het door ons opgestelde kwaliteitshandboek zijn alle facetten uit de bedrijfsvoering vastgelegd. "Concluderend stelt het auditteam vast dat Beijk B.V. ruimschoots voldoet aan de eisen van de BRL 'De erkende molenmaker 2012'. Het bedrijf levert uitstekende kwaliteit." Aldus de conclusie van het auditteam. 

Nederlandse Vereniging van Molenmakers

Beijk BV is lid van de Nederlandse Vereniging Van Molenmakers.