Reconstructie Schriefersmühle Mönchengladbach

In 2019 werd een reconstructie gemaakt van de Schriefersmühle te Mönchengladbach.

De molen raakt omstreeks de 2de wereldoorlog in verval. Aan de hand van oud fotomateriaal werd een reconstructie gemaakt om de molen in zijn oorspronkelijke aanzicht te herstellen.

andere projecten

Van 1999 tot 2003 werden de Gerarda molen, molen de Reus en de Rust na arbeid grondig gerestaureerd. Drie beeldbepalende bouwwerken in de gemeente Gennep. Het werk werd deskundig uitgevoerd door molenbouwer Beijk uit Afferden (L). Het bestuur van de Molenstichting werkt al 20 jaar tot volle tevredenheid samen met eerst Harrie en sinds enkele jaren met zijn opvolger, zoon Max Beijk. In goed overleg worden de onderhoudswerken gepland en uitgevoerd. Dankzij de firma Beijk en haar vakkundige medewerkers staan de molens in Gennep er prachtig bij.

Arnold Roelofs - Molenstichting Gennep