Verplaatsing korenmolen De Grauwe Beer

In 1984 werd molen 'De Grauwe Beer' afgebroken in het dorp Beesel, vervolgens werd deze opnieuw opgebouwd langs de maas. Doordat de Maas meerdere malen buiten zijn oevers is getreden stond de molen enkele keren onder water. Om schades te voorkomen is de molen ca. 60 meter landinwaarts verplaatst.

Allereerst werd in het voorjaar van 2014 een start gemaakt met de compleet nieuwe onderbouw waarop de molen zou moeten komen staan. Deze beschikt over alle benodigde voorzieningen t.b.v. het exploiteren van het bouwwerk. Op 9 september werd de molen daadwerkelijk verplaatst. Maart 2015 werd het project afgerond middels een feestelijk opening. Bij de bouw is getracht om oude bouwmethoden te combineren met nieuwe methode. Authentieke details in het gebouw zijn vooral terug te vinden in het interieur, foto's hiervan volgen op korte termijn.

Meer informatie over het project is te vinden op www.grauwebeer.nl

andere projecten

Door uitstekend vakmanschap en grote kennis van zaken gekoppeld aan een hoge standaard tot behoud van authenticiteit heeft Beijk Molenbouw te Afferden bewezen in staat te zijn tot goed en gedegen onderhoud van bestaande molens. Ook de volledige restauratie van zwaar onderkomen molens wordt door hen op uitstekende wijze en tot volle tevredenheid uitgevoerd. Gedurende de afgelopen 10 jaar is de molenstichting Gemert-Bakel bijzonder tevreden over de door dit bedrijf geleverde prestaties.

Derk de Graaff - Molenstichting Gemert-Bakel