Verplaatsing korenmolen De Grauwe Beer

In 1984 werd molen 'De Grauwe Beer' afgebroken in het dorp Beesel, vervolgens werd deze opnieuw opgebouwd langs de maas. Doordat de Maas meerdere malen buiten zijn oevers is getreden stond de molen enkele keren onder water. Om schades te voorkomen is de molen ca. 60 meter landinwaarts verplaatst.

Allereerst werd in het voorjaar van 2014 een start gemaakt met de compleet nieuwe onderbouw waarop de molen zou moeten komen staan. Deze beschikt over alle benodigde voorzieningen t.b.v. het exploiteren van het bouwwerk. Op 9 september werd de molen daadwerkelijk verplaatst. Maart 2015 werd het project afgerond middels een feestelijk opening. Bij de bouw is getracht om oude bouwmethoden te combineren met nieuwe methode. Authentieke details in het gebouw zijn vooral terug te vinden in het interieur, foto's hiervan volgen op korte termijn.

Meer informatie over het project is te vinden op www.grauwebeer.nl

andere projecten

Van 1999 tot 2003 werden de Gerarda molen, molen de Reus en de Rust na arbeid grondig gerestaureerd. Drie beeldbepalende bouwwerken in de gemeente Gennep. Het werk werd deskundig uitgevoerd door molenbouwer Beijk uit Afferden (L). Het bestuur van de Molenstichting werkt al 20 jaar tot volle tevredenheid samen met eerst Harrie en sinds enkele jaren met zijn opvolger, zoon Max Beijk. In goed overleg worden de onderhoudswerken gepland en uitgevoerd. Dankzij de firma Beijk en haar vakkundige medewerkers staan de molens in Gennep er prachtig bij.

Arnold Roelofs - Molenstichting Gennep