Zeldenrust Geffen

18 januari 2007 werd de molen door een krachtige storm volledig verwoest. De molen is zo veel als mogelijk herbouwd met oude onderdelen en materialen. Daar waar nodig zijn reparaties uitgevoerd om het oude aanzicht te behouden.

Meer informatie over dit project op www.zeldenrustgeffen.nl.

andere projecten

Van 1999 tot 2003 werden de Gerarda molen, molen de Reus en de Rust na arbeid grondig gerestaureerd. Drie beeldbepalende bouwwerken in de gemeente Gennep. Het werk werd deskundig uitgevoerd door molenbouwer Beijk uit Afferden (L). Het bestuur van de Molenstichting werkt al 20 jaar tot volle tevredenheid samen met eerst Harrie en sinds enkele jaren met zijn opvolger, zoon Max Beijk. In goed overleg worden de onderhoudswerken gepland en uitgevoerd. Dankzij de firma Beijk en haar vakkundige medewerkers staan de molens in Gennep er prachtig bij.

Arnold Roelofs - Molenstichting Gennep