Molen 'De Volksvriend' te Gemert

In 2014 werd molen 'De Volksvriend' verkocht aan Molenstichting Gemert-Bakel voor het symbolische bedrag van 1 euro. Door de komst van een maalderij raakte de molen ernstig in verval, en was daardoor langer dan 40 jaar niet draaivaardig te zien. De molen is een van de meest authentieke beltmolens van Noord-Brabant. Een overgroot aantal onderdelen stamt nog uit de bouwtijd. Bij de bouw in 1888 werd veelal gebruik gemaakt van 2de hands molenonderdelen.

Na conservering van het object werden door Beijk BV de restauratieplannen opgesteld t.b.v. de subsidieaanvraag. Vanwege de bouwsporen, ouderdom en zeldzaamheid hebben de molen, en zijn onderdelen, een zeer hoge cultuur historische waarde. Uiteraard werd getracht om onderdelen zoveel mogelijk te behouden. Dit resulteerde in een omvangrijk bestek waarin ieder onderdeel met zijn tekortkomingen en herstelbehoefte nauwkeurig werd omschreven. 

Het betrof een volledige restauratie waarbij vrijwel ieder onderdeel is hersteld/geconserveerd.

andere projecten

Door uitstekend vakmanschap en grote kennis van zaken gekoppeld aan een hoge standaard tot behoud van authenticiteit heeft Beijk Molenbouw te Afferden bewezen in staat te zijn tot goed en gedegen onderhoud van bestaande molens. Ook de volledige restauratie van zwaar onderkomen molens wordt door hen op uitstekende wijze en tot volle tevredenheid uitgevoerd. Gedurende de afgelopen 10 jaar is de molenstichting Gemert-Bakel bijzonder tevreden over de door dit bedrijf geleverde prestaties.

Derk de Graaff - Molenstichting Gemert-Bakel