Molen 'De Volksvriend' te Gemert

In 2014 werd molen 'De Volksvriend' verkocht aan Molenstichting Gemert-Bakel voor het symbolische bedrag van 1 euro. Door de komst van een maalderij raakte de molen ernstig in verval, en was daardoor langer dan 40 jaar niet draaivaardig te zien. De molen is een van de meest authentieke beltmolens van Noord-Brabant. Een overgroot aantal onderdelen stamt nog uit de bouwtijd. Bij de bouw in 1888 werd veelal gebruik gemaakt van 2de hands molenonderdelen.

Na conservering van het object werden door Beijk BV de restauratieplannen opgesteld t.b.v. de subsidieaanvraag. Vanwege de bouwsporen, ouderdom en zeldzaamheid hebben de molen, en zijn onderdelen, een zeer hoge cultuur historische waarde. Uiteraard werd getracht om onderdelen zoveel mogelijk te behouden. Dit resulteerde in een omvangrijk bestek waarin ieder onderdeel met zijn tekortkomingen en herstelbehoefte nauwkeurig werd omschreven. 

Het betrof een volledige restauratie waarbij vrijwel ieder onderdeel is hersteld/geconserveerd.

andere projecten

In de afgelopen jaren heeft Beijk vaak aan de molens van SDUM gewerkt. In principe wordt er goed werk geleverd, wat je ook kan verwachten van een bedrijf dat al zo lang in de molen-business zit. Maar tijdens het herstel van De Buitenwegse Molen heeft Beijk dit keer wel een bijzonder vakmanschap laten zien. De molen, die voor ruim 70% verdwenen is in vlammen, is letterlijk uit de as herrezen! In overleg en volgens de afspraken werd een zeer complex project zorgvuldig en op tijd afgerond.

Zdenko Bebek - Medewerker Bouwzaken Stichting De Utrechtse Molens