Molen 'De Volksvriend' te Gemert

In 2014 werd molen 'De Volksvriend' verkocht aan Molenstichting Gemert-Bakel voor het symbolische bedrag van 1 euro. Door de komst van een maalderij raakte de molen ernstig in verval, en was daardoor langer dan 40 jaar niet draaivaardig te zien. De molen is een van de meest authentieke beltmolens van Noord-Brabant. Een overgroot aantal onderdelen stamt nog uit de bouwtijd. Bij de bouw in 1888 werd veelal gebruik gemaakt van 2de hands molenonderdelen.

Na conservering van het object werden door Beijk BV de restauratieplannen opgesteld t.b.v. de subsidieaanvraag. Vanwege de bouwsporen, ouderdom en zeldzaamheid hebben de molen, en zijn onderdelen, een zeer hoge cultuur historische waarde. Uiteraard werd getracht om onderdelen zoveel mogelijk te behouden. Dit resulteerde in een omvangrijk bestek waarin ieder onderdeel met zijn tekortkomingen en herstelbehoefte nauwkeurig werd omschreven. 

Het betrof een volledige restauratie waarbij vrijwel ieder onderdeel is hersteld/geconserveerd.

andere projecten

Van 1999 tot 2003 werden de Gerarda molen, molen de Reus en de Rust na arbeid grondig gerestaureerd. Drie beeldbepalende bouwwerken in de gemeente Gennep. Het werk werd deskundig uitgevoerd door molenbouwer Beijk uit Afferden (L). Het bestuur van de Molenstichting werkt al 20 jaar tot volle tevredenheid samen met eerst Harrie en sinds enkele jaren met zijn opvolger, zoon Max Beijk. In goed overleg worden de onderhoudswerken gepland en uitgevoerd. Dankzij de firma Beijk en haar vakkundige medewerkers staan de molens in Gennep er prachtig bij.

Arnold Roelofs - Molenstichting Gennep