Restauratie 'Hellemolen' Reek

In 2016 werd de restauratie omvangrijke restauratie van 'De Hellemolen' in Reek afgerond.
In grove lijnen bestond het werk uit:

  • Polymeer chemisch herstel van bijna alle balkkoppen op de verschillende zolders.
  • Restauratie van kruivloer, kuip, voeghouten, naald, windpeluw en spantring.
  • Aanbrengen van een nieuwe bitumineuze kapbedekking.
  • Vernieuwen van de lange- en korte spruit, de staart en de lange- en korte schoren.
  • Metsel- en voegwerkzaamheden aan de molenromp.
  • Restaureren van de Potroeden en deze voorzien van het v. Bussel stroomlijnwieksysteem met houten schenkels en neuslijst.
  • Schilderen van de complete molen inclusief molenromp.

andere projecten

Van 1999 tot 2003 werden de Gerarda molen, molen de Reus en de Rust na arbeid grondig gerestaureerd. Drie beeldbepalende bouwwerken in de gemeente Gennep. Het werk werd deskundig uitgevoerd door molenbouwer Beijk uit Afferden (L). Het bestuur van de Molenstichting werkt al 20 jaar tot volle tevredenheid samen met eerst Harrie en sinds enkele jaren met zijn opvolger, zoon Max Beijk. In goed overleg worden de onderhoudswerken gepland en uitgevoerd. Dankzij de firma Beijk en haar vakkundige medewerkers staan de molens in Gennep er prachtig bij.

Arnold Roelofs - Molenstichting Gennep