Jan van Cuyk Sint Agatha

Molen "Jan van Cuyk" was niet tot nauwelijks meer op de wind te zetten en het gevlucht en diverse andere molenonderdelen verkeerde in zeer slechte staat. Een grondige restauratie was dan ook geen overbodige luxe. In maart 2016 werd gestart met de restauratie van de in Sint Agatha gelegen molen. Nooit eerder had de molen een restauratie van deze omvang. In grove lijnen bestond het project uit de volgende werkzaamheden:

  • Vervangen lange- en korte spruit.
  • Restauratie van de kruivloer.
  • Restauratie van de geklonken Pot- en Fransenroede.
  • Polymeerchemisch herstel van balkkoppen op verschillende zolders.
  • Aanbrengen v. Bussel Stroomlijnwieksysteem.
  • Vernieuwen van de kruibok.
  • Restauratie van het rondsel.
  • onderhoud aan het gaande werk.

andere projecten

Door uitstekend vakmanschap en grote kennis van zaken gekoppeld aan een hoge standaard tot behoud van authenticiteit heeft Beijk Molenbouw te Afferden bewezen in staat te zijn tot goed en gedegen onderhoud van bestaande molens. Ook de volledige restauratie van zwaar onderkomen molens wordt door hen op uitstekende wijze en tot volle tevredenheid uitgevoerd. Gedurende de afgelopen 10 jaar is de molenstichting Gemert-Bakel bijzonder tevreden over de door dit bedrijf geleverde prestaties.

Derk de Graaff - Molenstichting Gemert-Bakel