Jan van Cuyk Sint Agatha

Molen "Jan van Cuyk" was niet tot nauwelijks meer op de wind te zetten en het gevlucht en diverse andere molenonderdelen verkeerde in zeer slechte staat. Een grondige restauratie was dan ook geen overbodige luxe. In maart 2016 werd gestart met de restauratie van de in Sint Agatha gelegen molen. Nooit eerder had de molen een restauratie van deze omvang. In grove lijnen bestond het project uit de volgende werkzaamheden:

  • Vervangen lange- en korte spruit.
  • Restauratie van de kruivloer.
  • Restauratie van de geklonken Pot- en Fransenroede.
  • Polymeerchemisch herstel van balkkoppen op verschillende zolders.
  • Aanbrengen v. Bussel Stroomlijnwieksysteem.
  • Vernieuwen van de kruibok.
  • Restauratie van het rondsel.
  • onderhoud aan het gaande werk.

andere projecten

Van 1999 tot 2003 werden de Gerarda molen, molen de Reus en de Rust na arbeid grondig gerestaureerd. Drie beeldbepalende bouwwerken in de gemeente Gennep. Het werk werd deskundig uitgevoerd door molenbouwer Beijk uit Afferden (L). Het bestuur van de Molenstichting werkt al 20 jaar tot volle tevredenheid samen met eerst Harrie en sinds enkele jaren met zijn opvolger, zoon Max Beijk. In goed overleg worden de onderhoudswerken gepland en uitgevoerd. Dankzij de firma Beijk en haar vakkundige medewerkers staan de molens in Gennep er prachtig bij.

Arnold Roelofs - Molenstichting Gennep