Jan van Cuyk Sint Agatha

Molen "Jan van Cuyk" was niet tot nauwelijks meer op de wind te zetten en het gevlucht en diverse andere molenonderdelen verkeerde in zeer slechte staat. Een grondige restauratie was dan ook geen overbodige luxe. In maart 2016 werd gestart met de restauratie van de in Sint Agatha gelegen molen. Nooit eerder had de molen een restauratie van deze omvang. In grove lijnen bestond het project uit de volgende werkzaamheden:

  • Vervangen lange- en korte spruit.
  • Restauratie van de kruivloer.
  • Restauratie van de geklonken Pot- en Fransenroede.
  • Polymeerchemisch herstel van balkkoppen op verschillende zolders.
  • Aanbrengen v. Bussel Stroomlijnwieksysteem.
  • Vernieuwen van de kruibok.
  • Restauratie van het rondsel.
  • onderhoud aan het gaande werk.

andere projecten

In de afgelopen jaren heeft Beijk vaak aan de molens van SDUM gewerkt. In principe wordt er goed werk geleverd, wat je ook kan verwachten van een bedrijf dat al zo lang in de molen-business zit. Maar tijdens het herstel van De Buitenwegse Molen heeft Beijk dit keer wel een bijzonder vakmanschap laten zien. De molen, die voor ruim 70% verdwenen is in vlammen, is letterlijk uit de as herrezen! In overleg en volgens de afspraken werd een zeer complex project zorgvuldig en op tijd afgerond.

Zdenko Bebek - Medewerker Bouwzaken Stichting De Utrechtse Molens